Emilia Bergmark


    Arbetsstol, 2017

    Kontorslandskap, 2018Buds are Breaking at Bådehavnsgade, Copenhagen, DK, 2018. 
                                    
Sculpture installtion, dimensions variable.